Smart teknologi

Smart teknologi

Vi använder Internet of Things för att skapa digitala tvillingar av verkligheten genom uppkopplade sensorer som ger realtidsdata för olika analysmetoder, inklusive AI-baserade. Detta gör det möjligt för oss att skapa mer hållbara lösningar som kan användas för beslutsfattande och simuleringar på lång sikt.

I många av våra uppdrag använder vi mätdata som underlag för analys och rapportering av föroreningar, vattenkvalitet, luftkvalitet, vibrationer och markpåverkan vid byggnation, flöden och nivåer i VA-system. Traditionellt har endast engångsvärden eller korta mätserier samlats in, vilket har gett ett begränsat analysunderlag. Men med moderna uppkopplade mätlösningar kan vi samla mer data, vilket ger bättre analysunderlag och möjlighet att larma vid gränsvärdesöverskridanden. Detta gör det möjligt att snabbt vidta åtgärder som minimerar utsläpp, föroreningar och andra risker.

Vi utvecklar sensorbaserade mätlösningar i nära samarbete med kollegor inom olika teknikområden.

Vi erbjuder följande produkter:
  • Monitorering av markförändringar
  • Monitorering av VA-system
  • Monitorering av luftkvalitet inomhus (t.ex. på muséer)
  • Bernhard Gervide Eckel

    Affärschef, Jord, Berg & Grundvatten

  • Felipe Verdú

    Avdelningschef Digital transformation

  • Kontakta oss