Energi

Energi

För att vi ska lyckas nå våra klimatmål och tillgodose morgondagens energibehov behöver utbyggnaden av förnybara energikällor fortsätta i stor skala och snabb takt. På Norconsult bidrar vi till den gröna omställningen genom att utveckla fossilfria, effektiva och tillförlitliga energikällor i nära samarbete med våra kunder.

Vi erbjuder följande tjänster

Sverige har högt ställda klimat- och energimål. År 2040 ska 100 procent av den inhemska energiproduktionen vara förnybar. Utöver det har EU ett mål om att minst 32 procent av den totala energiförbrukningen ska komma från förnybara källor år 2030. Dessutom väntas elbehovet i Sverige dubblas fram till 2050 enligt undersökningar genomförda av Energimyndigheten. Utmaningarna på energiområdet är alltså omfattande.

Vi är med och bidrar till omställningen genom att utveckla långsiktiga och effektiva energilösningar i nära samarbete med våra kunder på energiområdet. Vi har ett komplett erbjudande inom energi och är ledande inom de flesta produktionstyper. Vi erbjuder tjänster inom produktion, distribution och konsumtion av olika typer av förnybara energislag, till exempel solenergi, vindkraft, vattenkraft och bioenergi.

Med vår storlek, geografiska närvaro, bredd och kompetens är vi väl rustade att ta hand om alla faser av ett projekt – hela vägen från tidiga skeden genom förstudier och projektering, till utredningar, framtagning av upphandlingsunderlag, detaljprojektering och genomförande.

  • Anni Ulfendahl

    Divisionschef, Energi & Industri

  • Kontakta oss