Växjö Energi

Norconsult genomför uppdrag åt Växjö Energi gällande koldioxidinfångning

Norconsult Sverige genomför två uppdrag för Växjö Energi i deras satsningar på BECCS – biobaserad infångning och lagring av koldioxid.

Växjö Energi arbetar målmedvetet sedan flera år för att åstadkomma koldioxidinfångning som ett sätt att uppnå klimatnytta. Bolaget är ett av de första energibolagen i världen som har konkreta planer på koldioxidinfångning för att uppnå minusutsläpp.

– Tillståndsprocessen är ett viktigt steg på vägen för en fungerande anläggning och järnvägsstudien är en viktig pusselbit för vår logistikkedja för BECCS, säger Julia Ahlrot, chef för strategi och omvärldsrelationer på Växjö Energi.

Norconsult kommer ansvara för tillståndsprocessen för koldioxidinfångning från Växjö Energis kraftvärmeverk Sandviksverket. Uppdraget innefattar genomförande av samråd, framtagning av miljökonsekvensbeskrivning, teknisk beskrivning samt utredningar gällande buller och risker. 

Parallellt genomför Norconsult ytterligare en utredning inom Växjö Energis BECCS-satsning – en teknisk systemstudie för välfungerande, säker lastning och lossning av koldioxid på järnvägsvagnar, för vidare transport till exempelvis en lämplig utskeppningshamn. Studien behandlar frågor som tryck, temperaturer, stickspår från befintlig järnväg och utrymmesbehov på aktuell site.

Norconsult har redan genomfört flera uppdrag inom CCS, bland annat en FEED-studie för koldioxidinfångning för ett svenskt bioeldat kraftverk, inklusive förvätskning och lastning av koldioxiden på fartyg. Norconsult är även involverade i Stockholm Exergis pågående arbete med BECCS och har genomfört flera internationella uppdrag inom alla steg av CCS-kedjan: infångning, transport och lagring.

– Eftersom mänskligheten står inför en akut klimatkris är det avgörande att vi agerar snabbt och beslutsamt för att minska vårt kolavtryck, säger Johan Saltin, Affärschef Energi & Process på Norconsult. Vi är stolta över att samarbeta med Växjö Energi för att utveckla denna innovativa BECCS-anläggning, som inte bara kommer att bidra till att minska koldioxidutsläppen utan också öka förståelsen för hur vi kan integrera hållbara energilösningar.

  • Johan Saltin

    Affärschef, Energi & Process

  • Kontakta oss