Lindbäckstadion

Arkitektur för industri och kontor

Våra arkitekter och byggnadsingenjörer arbetar i nära samarbete med våra andra tjänsteområden för att gestalta och projektera morgondagens industribyggnader. Vi tar hand om hela processen, från tidiga konceptskisser till färdiga bygghandlingar, för både industribyggnader och kontor.

Industribyggnader

Med vår breda tvärfackliga expertis inom alla samhällsbyggnadsområden har vi en god förståelse för helheten och kan tidigt i processen inkludera nyckelkompetenser som kan vara avgörande för industribyggnadens utformning, logistikflöden och disposition. Vi har erfarenhet av att utveckla ett brett spektrum av industribyggnader, inklusive vattenverk, laboratorier, kraftvärmeverk och brödfabriker, för en mängd stora svenska industriföretag.

Vi är vana vid att arbeta i ritningslösa projekt, vilket har blivit allt vanligare i våra industribyggnadsuppdrag. För att hitta de bästa lösningarna i varje projekt erbjuder vi processledning inom innovation och spetskompetens inom tillgänglighetsfrågor. Vi erbjuder också BIM-samordning för att säkerställa högsta kvalitet i vårt arbete.


Kontor

Morgondagens kontor behöver ofta ha flexibla lokaler för att rymma både möten, arbetsplatser, samlingsplatser och events. I detta arbete har vi stor nytta av vårt tvärdiciplinära arbetssätt. Med spets inom bl.a. akustik har vi den erfarenhet som krävs att skapa bra ljudmiljö för kontor i bullriga lokaler även vid träkonstruktioner där vi klarar att uppnå miljöbyggnad guld. Hur kontor utformas hänger starkt samman med våra kunders verksamhet och varumärke. Här arbetar vi gärna i worshops som ofta leds av våra inredningsarkitekter som har stor vana att ta fram olika koncept för material och belysning som ska spegla verksamhetens behov och identitet.

  • Jessica Eriksson

    Affärschef, Arkitektur

  • Kontakta oss