Bro och anläggning

Bro och anläggning

Vi har över 50 års erfarenhet av att projektera broar och är idag marknadsledande i Norge. Sedan några år tillbaka har vi även etablerat verksamhet i Sverige och utför tillsammans med våra kollegor i Norge uppdrag i båda länderna.

Vi projekterar alla typer av broar; hängbroar, snedkabelbroar, fackverksbroar, bågbroar, balkbroar, plattbroar, betong-, stål-, trä- och samverkansbroar. Vi levererar även tjänster inom alla typer av trafiknära byggnadsverk, såsom tunnlar, trågkonstruktioner, stödmurar, påldäck, bullerskyddsskärmar, bryggor och dykdalber. Vi arbetar med alla skeden av projekteringen, från tidiga skeden och detaljprojektering till inspektion, bärighetsutredningar och underhåll/reparation.


Vi erbjuder heltäckande kompetens inom bland annat:
  • Analystjänster - vi är experter inom utredning av olika typer av byggnadsverk som kräver specialanalyser. Vi har omfattande erfarenhet av icke-linjära finita elementanalyser (FE-analyser), särskilt inom brokonstruktioner. Med realistiska konstruktionsberäkningar kan vi bidra till ett mer hållbart samhälle, både genom att identifiera dolda resurser i befintlig infrastruktur och optimera nya konstruktioner för att minska materialanvändningen.

  • Tunnlar - vi har byggt upp en bred kompetens och kapacitet inom väg- och järnvägstunnelprojekt. Vi har dessutom en internationellt efterfrågad och unik kompetens inom bergsteknologi. Vi genomför alla typer av projekt från tidigt skede till detaljprojekteringen och inspektionen av anläggningarna.

  • Hamnar - våra specialister inom hamnprojektering har erfarenhet från små och stora hamnprojekt världen över. Projekten varierar i storlek och komplexitet från större containerhamnar, godskajer, kryssningsterminaler, komplicerade olje- och gashamnar till färjekajer, vågbrytare, fiskehamnar, marinor och småbåtshamnar. Vi åtar oss alla slags projekt, från den inledande fasen till utformning av terminaler och hamnområden, teknisk infrastruktur, detaljprojektering, underhåll och utvärdering.
  • Pelle Eriksson

    Affärschef, Bro & Analys

  • Kontakta oss