Högakustenbron

Högakustenbron

Högakustenbron, är en hängbro över Ångermanälven med ett brospann på 1 210 meter, vilket är Sveriges längsta. Vi fick i uppdrag att utföra bärighetsberäkningar för bron.

Högakustenbron byggdes 1997, och är projekterad för att klara trafiklaster som är i paritet med dagens regelverk. Vi fick i uppdrag av Trafikverket att utföra bärighetsberäkning för brons överbyggnad (huvudbalk, hängsystem och pyloner), underbyggnad, grundläggning samt tillfartsbroarna före och efter hängbron. Uppdraget är en del i Trafikverkets arbete för kontinuerlig bedömning av broars tillstånd.

Uppdraget är i grunden en utredning av en befintlig brokonstruktion där syftet är att bestämma de maximala axel- och boggitryck som bron kan tillåtas trafikeras med. Dessa utredningar är nödvändiga när till exempel skador upptäcks vid inspektion, om en viss väg- eller järnvägssträcka behöver trafikeras med enstaka tunga specialtransporter eller om en del av ett vägnät behöver upplåtas för en tyngre trafiklast som till exempel bärighetsklass 4 (BK4).

Samarbete för unik kompetens

Hängbron är särskilt känslig för vind och kräver komplexa modeller för utvärdering av effekter från vindlast. Arbetet utförs i samarbete med våra kollegor i Norge, då vi tillsammans besitter den unika kompetensen gällande konstruktion och analys av hängbroar.

  • Pelle Eriksson

    Affärschef, Bro & Analys

  • Kontakta oss