Geoteknik

Geoteknik

Vi arbetar brett med geotekniska undersökningar inom olika projekt, från stora komplexa infrastrukturprojekt till mindre enskilda byggobjekt. Vi har spetskompetens inom bland annat jord, berg, grundvatten och fältgeoteknik.

Geotekniska undersökningar

Vi utför geotekniska fältundersökningar för olika typer av samhällsprojekt samt kärnborrningar i berg och odexborrningar. För att hitta den bästa lösningen eller svar på problemställningen inför eller under en byggnation utför vi geotekniska utredningar och projektering. Vi utför även alla sorters geofysiska undersökningar som georadar, resistivitetsmätning och seismik.

Vi projekterar geokonstruktioner som spont- och schaktgropar, stödmurar, kalkcementpelare, lättfyllning och mycket mer. För att säkerställa funktionen av våra geokonstruktioner har vi ett eget mätsystem med inklinometrar, portrycksmätare, stag- och stämpkraftgivare. Systemet kan bland annat användas för att övervaka stödkonstruktioner, grundläggningar eller slänter.

 

Vi erbjuder ett komplett tjänsteutbud inom bland annat:
 • Hamnar – vi har erfarenhet från såväl små som stora hamnprojekt världen över. Vi arbetar i projektets alla faser från den inledande fasen, utformning av terminaler och hamnområden, teknisk infrastruktur, detaljprojektering till underhåll eller utvärdering.

 • Kärnborrning - vi erbjuder två olika typer av kärnborrningsenheter. Den ena typen är anpassningsbar till alla våra riggar som kan ta kärnor ner till 20-40 meter. Den andra typen är komplett med wireline och fullt kärnborrningsanpassad för djup ner till 300 meter.

 • DTH-borrning - vi har i samarbete med finska Geomachine tagit fram en geoteknikrigg med möjlighet till DTH-borrning.

 • Undervattensdrönare – med undervattensdrönaren kan vi bland annat utföra bottenkartering, efterkontroll av sjöbotten och kontroll av foderrör/ankare som används vid borrning.

 • Miljötekniska undersökningar - vi utför miljötekniska markundersökningar med borrbandvagn inom potentiellt förorenade områden. Vi har certifierade provtagare och professionell utrustning för att ta prover.

Ett urval av projekt

Maskininlärning som kartläggningsverktyg

 • Digital transformation
 • AI (Artificiell intelligens)
 • Geoteknik

I Oslo kommun har man beslutat om en plan för byggnation av småhus. Norconsult har med hjälp av maskininlärning identifierat berg i dagen, för att se på vilka platser byggnation kan ske.

Malmbanan

Malmbanan

 • Spår- och järnväg
 • Geoteknik
 • Mätningsteknik
 • Bro och anläggning

Malmbanan som går mellan Luleå och Narvik är världens äldsta malmjärnvägar och viktigaste järnvägen för transport. Ökade krav på transporter har lett till kapacitetsproblem. Vi har vunnit ett flertal uppdrag där ett antal av våra kompetenser medverkar. Bland annat utför vi geotekniska utredningar och gestaltningsavsikter för delar av sträckan.

Bergschaktning för Hisingsleden

 • Bergteknik
 • Geoteknik
 • Infrastruktur & Transport

Hisingsleden i Göteborg utgör en viktig förbindelse för tung godstrafik till och från Göteborgs Hamn och industrierna på Hisingen. Norconsults sprängexperter har ansvarat för byggplatsuppföljningen under de bergschaktningsarbeten som utförts under ombyggnationen.

 • Bernhard Gervide Eckel

  Affärschef, Jord, Berg & Grundvatten

 • Kontakta oss