Hållbara byggnader

Hållbara byggnader

Våra byggnader står i dag för cirka 40 procent av samhällets totala energianvändning. Vi arbetar aktivt för att hjälpa våra kunder minska sitt klimatavtryck genom att erbjuda strategisk rådgivning och skräddarsydda tjänster under samtliga utvecklingsskeden.

Våra arkitekter, byggkonstruktörer, stadsplanerare och miljöexperter arbetar tätt tillsammans för att erbjuda våra kunder heltäckande rådgivning inom hållbar fastighetsutveckling. Vi är certifierade för Miljöbyggnad och passivhus, och arbetar med LEED, BREEAM och Svanen. Oavsett om det rör sig om ett nybyggnads- eller ombyggnadsprojekt kan vi bistå med specialiserade tjänster och helhetssyn som bidrar till hållbara lösningar genom hela byggnadens livscykel.

Vi erbjuder följande tjänster och produkter:
 • ASES – med vårt patenterade energilagringssystem ASES (Active Solar Energy Storage) är det möjligt att lagra solgenererad uppvärmningsenergi under längre tid – och sänka sin elkonsumtion. Systemet är energieffektivt och påverkar inte husets design.

 • Byggnadsmiljö – vi arbetar med allt från avfallshanteringsplaner till inventeringar av miljöfarligt material. Vi kan även utföra enskilda provtagningar för att hitta eventuella föroreningar som till exempel asbest, PCB eller föroreningar i betong.

 • Cirkulärt byggande – med vår multidisciplinära kompetens kan vi erbjuda en bredd av tjänster inom cirkulärt byggande. Förutom att använda återbrukat material kan vi även planera för att det vi bygger idag ska kunna ingå i cirkulära flöden i framtiden.

 • Klimatberäkningar – vi utför klimatberäkningar för att jämföra utsläppen för olika alternativ och besluta om bästa möjliga utformning av ett projekt till en rimlig kostnad.

 • Materialpass – vid nybyggnadsprojekt kan byggnaden planeras för att kunna ingå i ett cirkulärt flöde i framtiden, där byggprodukterna kan återbrukas. Vi erbjuder så kallade materialpass som innehåller information om byggprodukter för att möjliggöra framtida återanvändning när produkternas egenskaper måste kunna verifieras. Materialpassen är digital information lagrad i BIM-miljö eller på separata plattformar.

 • Miljöbyggnadssamordnare – vi är certifierade miljöbyggnadssamordnare och har kunskap att leda arbetet i Miljöbyggnad vid nyproduktion, ombyggnad eller för ett befintligt bestånd.

 • Miljöcertifiering – miljöcertifiering är ett konkret sätt att omsätta hållbarhetsarbete i praktiska mål. Våra specialister stöttar våra kunder i att hitta rätt nivå av miljöcertifiering som passar just deras uppdrag.

 • Solceller & energilager – vi arbetar med att utforma solcellslösningar och energilager till industri och byggnader. Vi planerar utformningen efter fastighetens energibehov och möjligheter, men kan också integrera solpanelerna i arkitekturen. Mer om hur vi jobbar med solceller och fastigheter går att läsa här.

 • Återbruk – att använda återbrukade byggprodukter kan vara ett sätt att minska en byggnads klimat- och miljöpåverkan. Vid ombyggnad kan vi genomföra återbruksinventering med bedömning av byggprodukters tekniska, miljömässiga samt ekonomiska egenskaper.
 • Jessica Eriksson

  Affärschef, Arkitektur

 • Kontakta oss