Centrum för idrott och kultur
Foto: Jansin & Hammarling

Centrum för idrott och kultur, Knivsta

CIK - Centrum för Idrott och Kultur i Knivsta är en kombination av lokaler för både idrott och kultur i samma anläggning . Vi vann uppdraget att rita och projektera anläggningen.

Vinnare i "Mixed use awards" på European Property Awards 2022

Målet med CIK är att det ska finnas något för alla, såväl idrott som kultur. Anläggningen består av två stora sporthallar, kampsportslokal, scenkonstlokal, ishall och gemensamma kommunikationsytor med café, förråd, kontor och konferensrum. Här skapas förutsättningar för möten mellan många olika människor och intressen.

Tvärfackligt samarbete

Vi har varit engagerade med flera av våra discipliner i projektet. Där vi har ritat, projekterat akustik, AV-teknik, storkök, landskap, scenteknik, inredning, tillgänglighet och BIM-samordnat för hela anläggningen.

Våra arkitekter och landskapsarkitekter har ansvarat för den totala gestaltningen av huset, både invändigt och utvändigt. Gestaltningen av anläggningens scenkonstlokal i trä har genomförts i ett nära samarbete mellan våra arkitekter och akustiker. Här har arkitekterna formgivit lokalen utifrån de krav akustikerna givit för att få en reglerbar salsakustik och en AV-tekniker ser till att all slags scenkonst ska fungera - musik, teater, tal och konferenser.

Vårt sätt att arbeta tvärdisciplinärt skapar en helhetssyn. Vi har haft en pågående dialog med kommunen om vad miljön betyder för en anläggning som denna, för huset i sig men också för kommunen som helhet.

 

Passivhuscertifierad anläggning

CIK har byggts enligt principen "Passivhus" vilket innebär att det blir mycket energisnålt. Materialvalen är gjorda utifrån var egenskaperna kommer bäst till sin rätt. CIK invigdes i december 2019.

  • Jessica Eriksson

    Affärschef Arkitektur

  • Kontakta oss