Trafik

Trafik

Vi är med och bidrar till utvecklingen av ett hållbart transportsystem som främjar samhällsutvecklingen. Inom trafikområdet tar vi oss an allt från komplexa flertekniksuppdrag till mindre trafikutredningar och arbetar med olika frågor som rör trafik och trafikmiljö.

Vårt fokus är att våra beställare ska nå sina mål och lösa sina utmaningar. Genom våra konsulters erfarenhet och expertis kan vi leverera efterfrågad kompetens till beställare såsom kommuner, Trafikverket, byggherrar och andra privata aktörer.

Utöver rena infrastrukturuppdrag utför vi många uppdrag i tätt samarbete med våra kollegor inom exempelvis arkitektur och stadsbyggnad. Vi har en stor bredd och lång erfarenhet inom trafikområdet och arbetar bland annat inom följande områden:

 • Trafikutredningar i samband med detaljplaneprocessen
 • Stadsutvecklingsuppdrag
 • Trafikutredningar och planer som rör väg och järnväg
 • Åtgärdsvalsstudier
 • Trafikprognoser, kapacitetsstudier och trafiksimuleringar
 • Gång- och cykelvägsutredningar
 • Kollektivtrafikutredningar
 • Trafikstrategier
 • Trafiksäkerhetsutredningar
 • Trafiknätsanalyser
 • Parkeringsstrategier
 • Mobilitets- och parkeringsutredningar
 • Samhällsekonomiska kalkyler och klimatkalkyler
 • Lisa Söderbaum

  Affärschef, Väg, Mark & Trafik

 • Kontakta oss