trafikanalys karta

Trafikanalys i samband med fördjupad översiktsplan

Kungsbacka kommun arbetar med att ta fram en fördjupad översiktsplan över Kungsbacka stad och i samband med denna ska strategier för trafik ingå. Vi på Norconsult har tagit fram en trafikanalys som syftar till att användas som planeringsverktyg på både kort och lång sikt i kommunens stadsplanering.

Kungsbacka kommun beräknas öka från nuvarande cirka 85 000 invånare till cirka 130 000 år 2050. Cirka 50% av befolkningsökningen planeras att ske i Kungsbacka stad.

I arbetet med att ta fram en trafikanalys för kommunen har vi bland annat utfört beräkningar av prognostiserad trafik. Beräkningar för framtidsprognoser är gjorda för en nära framtid, år 2027, och för en långsiktig framtid, år 2050, utifrån planerad ny bebyggelse och planerad infrastrukturförändringar. Prognoserna har gjorts delvis prognosstyrt, det vill säga med oförändrat resebeteende, samt viljestyrt som förutsätter förändrat resebeteende till mer hållbart resande.

Arbetet har utförts i dialog med Kungsbacka kommun och fokus har varit att kunna utveckla Kungsbacka stad på ett hållbart sätt.

  • Lisa Söderbaum

    Affärschef, Väg, Mark & Trafik

  • Kontakta oss