Bostadsarkitektur

Bostadsarkitektur

Framtidens bostäder kräver resurseffektiva och hållbara helhetslösningar som håller hög kvalitet, både när det gäller arkitektonisk och teknisk utformning. Vi levererar arkitekttjänster och förverkligar våra kunders visioner om att skapa vackra och funktionella bostäder där människor trivs.

Vi utformar och gestaltar bostäder med bra ljusförhållanden och flexibla planlösningar som ger möjlighet till variation i möblering. I samråd med våra akustiker ser vi tidigt över bullerproblematik och tillgänglighet för bostäder, terrasser och uteplatser. Oavsett projektets storlek arbetar vi alltid utifrån ett helhetsperspektiv och övertygelsen om att hållbarhet, estetiska värden, samarbete och kvalitet är nycklar för framtidens byggande.

Vi kan erbjuda kompetens inom bland annat:
  • Husbyggnad - vi arbetar med allt från förstudier, idéskisser och tomtutredningar till projektering av bygghandlingar och rådgivning under produktionsskedet. Våra uppdrag omfattar om-, till- och nybyggnationer och spänner över en stor bredd av projekttyper.

  • Bostadsgårdar - vi gestaltar trivsamma och funktionella platser kring bostadsområden anpassade efter topografi och närliggande mark. Vi skapar allt från funktionella områden som parkeringar och entréytor till trivsamma, gröna bostadsgårdar och förgårdsmarker.

  • Akustik - vi har lång erfarenhet av byggnadsakustisk projektering vid ny- och ombyggnad av objekt med varierad komplexitetsnivå. Vi strävar alltid efter att hitta kostnadseffektiva och byggnadstekniskt goda lösningar. Vi har även stor vana att arbeta med miljöklassningar, såsom BREEAM, LEED och Miljöbyggnad. Läs mer om akustik här.

  • Visualiseringar - vi visualiserar den tänkta visionen och målet i 3D genom illustrationer/bilder eller som film.
  • Jessica Eriksson

    Affärschef, Arkitektur

  • Kontakta oss