Social hållbarhet

Social hållbarhet

Social hållbarhet är en integrerad del av alla våra stadsbyggnadsprojekt och handlar för oss om att sätta individens behov i centrum. Tillsammans med våra kunder jobbar vi för att hitta lösningar som bidrar till hälsosamma, jämlika, rättvisa och inkluderande samhällen som främjar alla invånares möjligheter till ett gott liv.

Vår kompetens inom social hållbarhet är både bred och djup och sträcker sig från de omfattande stadsutvecklingsprojekten där vi agerar processledare och rådgivare till mindre hållbarhetsanalyser, konsekvensbedömningar och medborgardialoger. Med vår helhetssyn och spetskompetens förstår vi hur tidiga idéer, mål, strategier och ord realiseras och blir verklighet i den slutgiltiga detaljplanen eller genomförandeskedet.


Tillsammans skapar vi en bättre vardag för alla

Oavsett storlek, typ eller skede på projektet har vi förmågan att få saker att hända – att se vad som behöver göras för att uppnå social hållbarhet. För oss är detta en utgångspunkt som genomsyrar varje projekt. Därför arbetar vi gärna tvärfackligt redan i ett tidigt skede för att skapa gemensam förståelse.

Vi erbjuder tjänster inom bland annat:
  • Rådgivning – vi identifierar vilka behov projekt har kopplat till social hållbarhet. Vi sätter ord på det ogripbara och illustrerar det subjektiva genom rådgivning i form av stöd i uppdrag och föreläsningar.

  • Analys och utredningar – för att identifiera och lyfta de sociala aspekterna inom planeringen och i det aktuella projektet utför vi olika analyser, utredningar och bedömningar. Vi har stor erfarenhet av bland annat social konsekvensanalys (SKA), barnkonsekvensanalys (BKA), lokaliseringsprövningar för social infrastruktur och olika former av bedömningar kopplat till jämställdhet, integration och hälsa.

  • Modell- och metodutveckling – vi arbetar med processledning för metod- och modellutveckling för att man i projekten ska kunna arbeta med social hållbarhet på ett kreativt, systematiskt och pedagogiskt sätt. Vi lägger stor vikt vid ett evidensbaserat arbetssätt där vi står med senaste forskningen i ryggen.

  • Processledning och dialog – vi erbjuder processledning av både fysiska och digitala workshops, och dialoger där vi anpassar samtalen efter målgruppen. Vi har erfarenhet av samtal med alla från barn och äldre till företagare, politiker och samebyar.

  • Sara Wrethed

    Affärschef Stadsbyggnad, Landskap & MIljö

  • Kontakta oss