Projekt- och byggledning

Projekt- och byggledning

Vi säkerställer att ditt projekt genomförs med rätt kvalitet och ekonomi på ett effektivt och kostnadsmedvetet sätt, från tidig planering till färdigställande.

Genom att tidigt påverka den tekniska utformningen och samordningen mellan olika tekniska discipliner skapar vi en stark grund för den kommande produktionen.
Med vår mångåriga erfarenhet av projektledning inom både privat och offentlig sektor kan vi erbjuda erfarna och rutinerade konsulter med bred kunskap om byggprocessen. Vi arbetar kreativt för att hitta de bästa alternativen för både ekonomiska och tekniska lösningar.

  • Magnus Kieri

    Affärschef, Bygg & Fastighet

  • Kontakta oss