sektionsritning
Sektionsritning

Skyway Norrbacka-NKS

Norconsult fick uppdraget att bygga en ny gångbro mellan byggnaderna Nya Karolinska Solna (NKS) U160 och Norrbacka. Den nya gångbron mellan byggnaderna Nya Karolinska Solna U160 och Norrbacka ligger vid Anna Streckséns gata i Solna, Stockholm. Den nya gångbron ska främja tillgänglighet och bekvämlighet för sjukhuspersonal och patienter.

Huvuduppgiften i uppdraget var att kontrollera sammankoppling mellan bro och hus och att kontrollera de öppningar i fasaden som krävdes. Beställaren hade en befintlig förstudie för projektet, som Norconsult gjorde ett utlåtande på. En undersökning gjordes även på hur de olika verksamheterna i byggnaderna påverkades av gångbron.

Totalentrepenad

Gångbron har en längd på cirka 23,5 meter. Den ansluter på plan 6 på NKS och plan 3 på Norrbacka. Gångbron har stöd av fyra pelare som grundläggs med plint på sula och i berg. Projektet utfördes som en totalentreprenad.

  • Magnus Kieri

    Affärschef Bygg & Fastighet

  • Kontakta oss