Björlandavallen

Björlandavallen

Norconsult har tagit fram underlag för detaljplan och utformning av Hisingens nya friidrottsarena på uppdrag av Göteborgs kommun.

Friidrottsarenan i Björlanda ersätter Rambergsvallen som revs 2014 för att ge plats för fotbollsarenan Bravida Arena. Den nya arenan har bland annat plats för åtta löparbanor, hoppgropar och kastfält. Anläggningen på totalt 55 000 kvadratmeter rymmer dessutom parkering och en huvudbyggnad med en läktarsektion helt byggd i trä med 500 platser, domartorn, omklädningsrum, vaktmästarkontor, förråd, teorisal och ett café med uteplats under tak.

Norconsult har levererat förfrågningshandlingar för upphandling av projektet som totalentreprenad och bidragit med kompetens inom arkitektur, landskapsarkitektur, konstruktion och akustik. Arenan stod klar våren 2022.

  • Jessica Eriksson

    Affärschef Arkitektur

  • Kontakta oss