Vi är Norconsult

Vi är Norconsult

Norconsult bidrar till en hållbar samhällsutveckling genom att kombinera ingenjörskonst, arkitektur och digital kompetens. Våra närmare 6000 medarbetare finns på mer än 130 kontor runt om i världen och arbetar i projekt inom både offentlig och privat sektor.

Vi erbjuder specialistkompetens inom bygg och fastighet, infrastruktur, arkitektur, energi, vatten och avlopp, industri, miljö och digitalisering och en del annat som får livet att fungera. Vi har en helhetssyn som bygger på lokal närvaro och tvärfacklig samverkan. Genom innovation och kreativitet vill vi förbättra vardagen, varje dag. Vi söker ständigt mer hållbara och effektiva lösningar som bidrar till samhällsnytta.

Hur vi arbetar

Vi delar kunskap och samarbetar effektivt över tekniska, organisatoriska och geografiska gränser. Det är genom våra projekt som vi visar vår kunskap – varje dag.

Hur vi arbetar

Vi samarbetar effektivt över tekniska, organisatoriska och geografiska gränser. Det är genom våra projekt som vi visar vår kunskap – varje dag. Vi säkerställer en gemensam förståelse för mål, utmaningar, framsteg och leveranser i alla våra projekt. Vi sätter samman rätt kompetens och nödvändig kapacitet för att lösa utmaningar av alla storlekar. Med bra projektledning och kommunikation kan vi uppnå fantastiska resultat tillsammans. Vi värdesätter kultur och arbetsmiljö och vår värdegrund LiVE, är fundamentet i vår vardag. Det är viktigt för oss. Läs mer om LiVE och vardagen på Norconsult.

Ledning