Vi är Norconsult

Vi är Norconsult

Norconsult är ett av Nordens ledande konsultföretag inom samhällsbyggnad som kombinerar ingenjörskonst, arkitektur och digital expertis i projekt av alla storlekar, för privata och offentliga kunder. Genom innovation och samarbete, och med vårt syfte ”Varje dag förbättrar vi vardagen”, söker vi ständigt efter hållbara, effektiva och samhällsnyttiga lösningar.

Vi erbjuder specialistkompetens inom bygg och fastighet, infrastruktur, arkitektur, energi, vatten och avlopp, industri, miljö och digitalisering och en del annat som får livet att fungera. Med cirka 6 300 medarbetare på närmare 140 kontor i Norge, Sverige, Danmark, Island, Polen och Finland kombinerar vi tvärfacklig expertis med lokal närvaro.

Vi delar kunskap och samarbetar effektivt över tekniska, organisatoriska och geografiska gränser. Det är genom våra projekt som vi visar vår kunskap – varje dag.

Hur vi arbetar

Vi samarbetar effektivt över tekniska, organisatoriska och geografiska gränser. Det är genom våra projekt som vi visar vår kunskap – varje dag. Vi säkerställer en gemensam förståelse för mål, utmaningar, framsteg och leveranser i alla våra projekt. Vi sätter samman rätt kompetens och nödvändig kapacitet för att lösa utmaningar av alla storlekar. Med bra projektledning och kommunikation kan vi uppnå fantastiska resultat tillsammans. Vi värdesätter kultur och arbetsmiljö och vår värdegrund LiVE, är fundamentet i vår vardag. Det är viktigt för oss. Läs mer om LiVE och vardagen på Norconsult.

Ledning