Spår- och järnväg

Spår- och järnväg

Vi har omfattande tvärfacklig kompetens inom planering och projektering av spår- och järnvägar. Vår drivkraft är att bidra till ett fungerande transportsystem och att Sveriges gods- och persontransporter är punktliga och pålitliga.

Med mångårig erfarenhet av både små och stora uppdrag inom flera centrala fackområden kan vi erbjuda expertis som sträcker sig från utredningar och projektering till byggnation av järnvägar och spårvägar. Vi genomför projekt i både Sverige och Norge och arbetar med allt från att ta fram bygghandlingar, systemhandlingar, järnvägsplaner och funktionsutredningar till entreprenadbesiktningar och byggplatsuppföljningar. Vi kan även erbjuda omfattande stöd inom godkännandeprocessen och teknisk säkerhetsstyrning.

Vi utför också projekteringsuppdrag inom samtliga teknikgrenar, såsom bana, el, signal och tele, samt kanalisation. Dessutom har vi en utredningsavdelning med gedigen kompetens inom GOP (Transportstyrelsen godkännandeprocess), TSS (teknisk säkerhetsstyrning signal), TSB (teknisk säkerhetsstyrning banöverbyggnad), assessor och bedömare. Vi erbjuder även byggplatsuppföljning och entreprenadbesiktning.

Hållbarhet är en central del av vårt arbete, och vi strävar efter att hitta smarta och innovativa lösningar som minimerar påverkan på miljön. Detta innebär effektiv hantering av massor och att använda rätt material för att skapa en hållbar infrastruktur.

  • Tony Strandberg

    Affärschef, Järnväg

  • Kontakta oss