Norrbotniabanan
Foto: Patrick Degerman

Norrbotniabanan

Genom Norrbotniabanan kommer det bli snabbare, säkrare och mer miljövänligt att resa och transportera gods i hela landet. Vi på Norconsult vann uppdraget gällande projekteringsledning och kommer därmed stärka upp Trafikverkets organisation i arbetet.

Norrbotniabanan är en ny 27 mil lång enkelspårig järnväg mellan Umeå och Luleå och ett av Sveriges allra största och mest komplexa infrastrukturprojekt någonsin. Projektet beräknas minska utsläppen av koldioxid med cirka 80 000 ton per år genom att transporter kan flyttas från väg till järnväg.

Vi vann uppdraget gällande projekteringsledning vid framtagandet av förfrågningsunderlag och bygghandlingar till entreprenadskedet som omfattar både väg- och järnvägsrelaterade anläggningar och byggnadsverk. Uppdraget sträcker sig som längst fram till år 2026.

"Norrbotniabanan är tillsammans med andra stora järnvägsprojekt en förutsättning för svensk tillväxt och ett fossilfritt Sverige 2045. Det är ett viktigt uppdrag för järnvägsteamet som visar på att vi har hög kompetens inom området med våra nya kontor i Umeå och i Luleå." - Tony Strandberg, affärsenhetschef Järnväg på Norconsult
  • Tony Strandberg

    Affärschef, Järnväg

  • Kontakta oss