Arkitektur för idrott och kultur

Arkitektur för idrott och kultur

Vi har bredden och expertisen som krävs för att säkerställa en övergripande planering för flerfunktionella inomhus- och utomhusarenor. Tillsammans med våra akustiker arbetar våra arkitekter även med att planera och utforma kulturbyggnader såsom teatrar, museer och bibliotek. Under gestaltningsarbetet får vår beställare den tänkta visionen visualiserad i 3D.

Idrottsanläggningar 

Offentliga byggnader och idrottsanläggningar kännetecknas av höga säkerhetsföreskrifter och kräver därför grundliga utredningar. Med vår erfarenhet och kompetens inom bland annat brand, buller, akustik och ventilation har vi möjlighet att bistå i alla skeden av ett idrottsanläggningsprojekt och se till att säkerhetsarbetet genomförs på rätt sätt. Vi har även specialistkompetens inom flera specialiserade idrottsanläggningar, till exempel anläggningar för bad, skridskoåkning och konstsnö, såväl inomhus som utomhus. 2022 vann Norconsult ett internationellt arkitekturpris för vårt största idrottsanläggningsprojekt.


Kulturbyggnader

Vi planerar och utformar vackra och funktionella lokaler såsom teatrar, museer, kulturhus och bibliotek. För oss är det ett hedersuppdrag att få vara med och utveckla den här typen av tongivande kulturinstitutioner i våra städer. Flera av våra kulturbyggnadsprojekt är ett resultat av att ha vunnit arkitekttävlingar.


Landskapsarkitektur

Våra landskapsarkitekter och landskapsingenjörer har lång erfarenhet av utredning, gestaltning och projektering av utemiljöer. Med vår tvärfackliga kompetens skapar vi helhetslösningar och vara delaktiga i allt från tidiga utredningar till gestaltning och detaljprojektering av ny- och ombyggnadsprojekt i såväl offentliga som privata miljöer. Läs mer om landskapsarkitektur här.


Akustik

Vi har marknadsledande kompetens inom hela akustikområdet och kan erbjuda rådgivning för både små och stora projekt, oavsett om det gäller byggnadsakustik, rums- och salsakustik. Läs mer om akustik här.

  • Jessica Eriksson

    Affärschef, Arkitektur

  • Kontakta oss