Slottskogsvallen

Slottskogsvallen i Göteborg

Slottskogsvallen i Göteborg ritades och byggdes under tidigt 1920-tal. Göteborgs stad har låtit genomföra en renovering och restaurering av Slottskogsvallen där vi på Norconsult vann uppdraget att ta fram underlag för ny färgsättning av anläggningen.

Slottsskogsvallen ritades av arkitekt Lars Israel Wahlman och byggdes 1922-1923 inför Jubileumsutställningen i Göteborg 1923. En nybyggnation av läktaren i söder skedde 1971 efter en brand. Idrotts- och föreningsförvaltningen Göteborgs stad har låtit genomföra renovering och restaurering av Slottsskogsvallens samtliga byggnader. Det har innefattat återskapande av den exteriöra färgsättningen på hela anläggningen inklusive läktare med tillhörande paviljonger samt delvis helt ny fasadklädnad.

För att utvärdera och ta fram en färgsättning likt den från 1923 har en byggnadsantikvarie tagit prover på befintliga byggnader samt analyserat fotografier. Vi på Norconsult har tagit fram ett underlag för en ny färgsättning av Slottsskogsvallens samtliga byggnader och paviljonger samt renovering av Hedersläktarens gradänger.

  • Jessica Eriksson

    Affärschef Arkitektur

  • Kontakta oss