Energigaser

Vi befinner oss i en tid av omställning och innovation inom energiområdet, där krav på hållbarhet och effektivitet leder till nya utmaningar och möjligheter. Med vår mångåriga erfarenhet och expertis inom energigaser, Carbon Capture and Storage (CCS) och Power-to-X (PtX)är vi en pålitlig partner som arbetar aktivt för att skapa framtidens energilösningar.

Vår styrka ligger i vår förmåga att integrera avancerade teknologier och utveckla innovativa lösningar som främjar en mer hållbar energiförsörjning

Vi är med genom projektets livscykel, från idéstadie till färdig anläggning erbjuder vi ett helhetsgrepp som säkerställer att projekten inte bara är tekniskt genomförbara utan också ekonomiskt och miljömässigt hållbara. Vi kombinerar djupgående kunskap och en mångsidig kompetens för att möta framtidens krav på energieffektivitet och minskade koldioxidutsläpp.

Vi erbjuder ett komplett tjänsteutbud inom bland annat:

 • Förstudier
 • Tillståndshantering
 • Projektering
 • Projektledning
 • Bygguppföljning

 

Växjö Energi

Tillståndsprocess gällande koldioxidinfångning samt transportering av koldioxid

 • Energilagring
 • Miljökonsekvensbeskrivningar och tillstånd

Norconsult Sverige har genomför två uppdrag för Växjö Energi i deras satsningar på BECCS – biobaserad infångning och lagring av koldioxid.

Projektering av anläggning för koldioxidinfångning

 • Kraft och värme

Skellefteå Kraft undersöker möjligheterna att komplettera gasreningen på kraftvärmeverket i Skellefteå med en anläggning för koldioxidinfångning. Norconsult ansvarar för förprojekteringen av den nya anläggningen som kan bli en av få i sitt slag i världen.

Visualisering: Gasum

Konsulttjänster till Sveriges största biogasanläggning

 • Energigaser
 • Energi

Gasum, ett nordiskt energibolag, bygger en ny biogasanläggning i Götene som kommer att bli Sveriges största. Norconsults uppdrag har inneburit en granskning av den tekniska lösningen som Gasums biogasentreprenör offererade samt ansvar bland annat för förfrågningsunderlag inför upphandling av mark- och anläggningsarbeten.

 • Johan Saltin

  Affärschef, Energi & Process

 • Kontakta oss