Projektering av anläggning för koldioxidinfångning

Skellefteå Kraft undersöker möjligheterna att komplettera gasreningen på kraftvärmeverket i Skellefteå med en anläggning för koldioxidinfångning. Norconsult ansvarar för förprojekteringen av den nya anläggningen som kan bli en av få i sitt slag i världen.

Skellefteå Kraft undersöker möjligheterna med att utöka verksamheten med avskiljning och återvinning eller lagring av biogen koldioxid från ett kraftvärmeverk via BECCS (Bio Energy Carbon Capture and Storage). Tekniken innebär att biogen koldioxid avskiljs efter förbränning, komprimeras till flytande form och lagras i tankar. I stället för att släppa ut den biogena koldioxiden i atmosfären, så leder BECCS till att negativa utsläpp skapas.

Biobränslen har en låg startpunkt vad gäller utsläpp, så till skillnad från förbränning av icke-förnybara källor kan man få till minusutsläpp av koldioxid eller möjliggöra produktion av hållbara bränslen genom återvinning av koldioxid.

Norconsult ska ta fram det som kallas en FEED, Front End Engineering Design, för hela värdekedjan. Uppdraget drivs med CO2 Capsol, en teknologileverantör for lösningar inom koldioxidinfångning, och Captimise som expertstöd.

  • Johan Saltin

    Affärschef, Energi & Process

  • Kontakta oss