Fylla vattenflaska

Beredskap

Vi förstår vikten av att stå rustade i en osäker värld. Vi har kunskap att kunna hantera störningar och kriser riktade mot kritisk infrastruktur, som till exempel vatten- och avloppsförsörjning, såväl i fredstid som vid höjd beredskap. I ett nära samarbete tar vi fram skräddarsydda strategier som möter dagens och framtidens utmaningar.

Klimatförändringar, snabb digitalisering och ett försämrat säkerhetspolitiskt läge ställer höga krav på förmågan och robusthet hos den kritiska infrastrukturen för att bemöta hot. Vi har erfarenhet av att stärka beredskapen för att säkerställa att vatten- och avloppsförsörjningen kan motstå och hantera krissituationer. Genom att investera i civil beredskap och ökad resiliens säkerställer vi verksamhetens långsiktiga hållbarhet.

Våra experter inom området är ett stöd vid utvecklingen av robusta planer för att minimera påverkan av oväntade händelser och säkerställa en hållbar och effektiv kritisk infrastruktur i dagens komplexa och föränderliga miljö.

Vi planerar och tar fram åtgärder mot till exempel:

  • Kapacitetsbegränsning eller stopp i produktion eller distributionsnät
  • Förorening eller kvalitetsproblem i produktion eller distributionsnät
  • Bortfall av kritiska resurser
  • Nödvatten och nödavlopp
  • Sandra Kuru

    Affärschef, Vatten & Klimat

  • Kontakta oss