Mark och exploatering

Mark och exploatering

Exploateringsprojekt innebär förhandling mellan olika intressen och berör ofta frågor inom till exempel vatten och avlopp, miljö, trafik, buller och geoteknik. Därför engageras ofta flera av våra kompetensteam under exploateringsprocessen.

Som projektledare för exploateringsprojekt ingår ofta samordning av de olika byggaktörerna och fastighetsägarna under planskede och plangenomförande. Vi har kompetens att arbeta med markanvisning, ta fram olika slags avtal för planering och plangenomförande, byggrättsinventeringar, exploateringskalkyler och beskriva genomförandefrågor i planbeskrivningar.

  • Sara Wrethed

    Affärschef Stadsbyggnad, Landskap & MIljö

  • Kontakta oss