Leverantörsinformation

Norconsult tar i första hand emot e-fakturor eftersom det ger en snabbare process med lägre miljöpåverkan. Det går även bra att skicka fakturor i PDF-format via e-post. Notera de ytterligare krav som ställs på emot PDF-fakturor längre ned. I undantagsfall tar vi även emot pappersfakturor. Vår VAN-leverantör är InExchange och vi kan ta emot både Sve-faktura och via PEPPOL.

Våra fakturaadresser

Norconsult Sverige AB 
INX9054-001
831 90 Östersund

E-faktura: 7365564053965
Peppol-ID: 0007:5564053964
PDF-faktura: INX9054-001@pdf.scancloud.se

Org.nr: 556405-3964
Momsreg.nr: SE556405396401


Norconsult Fältgeoteknik AB

INX9054-003
831 90 Östersund

E-faktura: 7365566053864
Peppol-ID: 0007:5566053863
PDF-faktura: INX9054-003@pdf.scancloud.se

Org.nr: 556605-3863
Momsreg.nr: SE556605386301


Norconsult Boreteknikk AS

INX9054-002
831 90 Östersund

Peppol-ID: 0192:826112042
PDF-faktura: INX9054-002@pdf.scancloud.se

Org.nr: 826112042
Momsreg.nr: NO826112042MVA


Fakturan måste innehålla

Referensperson (för- och efternamn alternativt anställningsnummer) 
Kostnadsställe/avdelningsnummer (6 siffror)
Uppdragsnummer


Ytterligare krav för PDF-fakturor

Endast en faktura per mail
Bilagor till faktura måste sammanfogas i samma fil som fakturan
Meddelanden eller konversationer kan inte skickas med fakturan

Vi tar inte emot fakturor med omvänd moms. Fakturor med omvänd moms kommer att returneras.  


Vid fakturafrågor vänligen kontakta levreskontra@norconsult.com.