Fjärrvärme och fjärrkyla

Fjärrvärme och fjärrkyla

Fjärrvärme och fjärrkyla är en storskalig metod för att producera och distribuera värme och kyla i samhället. Vi har lång erfarenhet av att arbeta med allt från rörprojektering till fjärrvärmecentraler och värmepannor.

Vi levererar detaljerat ritningsunderlag i form av isometrier och rörupphängningar samt redovisning av beräkningsresultat av det heta rörsystemet enligt tryckkärldirektivet PED. Vi utför även rörprojektering till fjärrvärmecentraler, värmepannor och jordförlagda fjärrvärmerör. Våra konsulter är med i alla projektfaser, från tidiga förstudier till utredningar, projekteringar och byggande.

  • Johan Saltin

    Affärschef, Energi & Process

  • Kontakta oss