Tidiga skeden

Tidiga skeden

Vi arbetar med allt från att utforma enskilda kvarter till strukturplaner för nya stadsdelar. Hos oss finns bred kompetens inom gestaltning och vi kan ta fram gestaltningsförslag utifrån den givna platsens kvaliteter och utmaningar.

I uppdrag gällande tidiga skeden arbetar vi för att hitta kreativa lösningar och skapa samsyn kring mål och visioner tillsammans med kunden genom olika typer av innovationsprocesser. Vi tillämpar alltid ett helhetstänk och utvecklar lösningar som bottnar i ett stort engagemang för samhällsutveckling, stadsbyggnad, gestaltnings- och hållbarhetsfrågor.

Vår bredd gör att vi kan driva projekt från idé via planprocess till genomförande. Idéerna kan visualiseras i till exempel 3D-modeller eller bilder som levandegör miljön i olika skeden i bygg- och projekteringsprocessen, från tidiga skisser till presentationer av färdigtänkta projekt.

Landskapsanalyser

Inom området miljö utför vi bland annat landskapsanalyser och naturmiljödesign. Vi deltar även i projekt som exempelvis täckning av deponier och återställande och utveckling av tidigare täkter.

  • Sara Wrethed

    Affärschef Stadsbyggnad, Landskap & MIljö

  • Kontakta oss