Visualisering bryggor

Parallellt uppdrag för nytt bostadsområde i Vaggeryd, Vaggeryd kommun

Norconsult har varit med i ett parallellt uppdrag för Vaggeryd kommun för att ta fram tidiga skisser för ca 300 bostäder. I Norconsults förslag ingår även en park med aktiviteter för alla i Vaggeryd för att binda samman det nya området med befintlig.

Området vid Hjortsjöns östra sida i Vaggeryd, ska bli ett nytt bostadsområde och tillmötesgå det stora intresset av att flytta till orten. Kommunen har låtit tre arkitektkontor komma med förslag på hur området skulle kunna utformas. Norconsults kontor i Växjö och Göteborg har samarbetat kring förslaget. Utvecklingen ingår i ett pilotprojekt där ett nytt dialogverktyg prövas. Invånarna kan därigenom tycka till om förslagen direkt på hemsidan. Förslagen presenteras på hemsidan i text och bild samt med video från presentationerna konsulterna höll för politiken.

Förslagets kärna är dels att integrera den fina tallskogen i förslaget, dels att länka samman det nya området med den befintliga orten genom att utveckla vattenskyddsområdet till en park. I parken bevaras det mesta av befintlig tallskog men kompletteras med ett antal stråk med aktiviteter för att skapa naturliga mötesplatser för alla invånare i Vaggeryd. Stor frihet lämnas för invånarna själva att kunna påverka utformningen av parken och
aktiviteterna i.

Bostadsområdet har utformats med mjuka former som ger en struktur där bostadshusen och den angränsande skogen kan sammanfogas som i ett blixtlås och ger upplevelsen av ett bostadsområde i skogen snarare än vid skogen. I området finns en stor blandning av boendeformer, täthet och hustyper som anordnats i fyra mindre kvarter. Tanken är att tillmötesgå olika önskemål och behov. Förslaget fokuserar på möten, trygghet och vistelsekvalité före ytor för bilar. Gemenskaps- och aktivitetshus föreslås samt en förskola centralt vid områdets entré och nära ny busshållplats.

  • Sara Wrethed

    Affärschef Stadsbyggnad, Landskap & MIljö

  • Kontakta oss