Fiskväg Johannisholm

Nu simmar fiskarna tryggare i Vanån

Norconsult Sverige har på uppdrag av Fortum designat och projekterat en fiskväg för att olika fiskarter i Vanån ska kunna ta sig förbi Johannisholm kraftverk.

Det är inte bara människor som simmar i Vanån, känd från Vansbrosimmet. Flera olika fiskarter, bland annat harr och öring, behöver kunna vandra förbi kraftverket för att nå sina lekområden. Tidigare har dammen hindrat färden. Därför har Norconsult för Fortums räkning designat och detaljprojekterat en fiskväg vid Johannisholms kraftverk i Venjansjöns utlopp i Vanån.

– Förhållandena för en fiskväg vid Johannisholm är utmanande. Vattennivån i sjön uppströms varierar med 66 centimeter under perioden då fiskvägen ska vara i bruk. Samtidigt ska samma mängd vatten, två kubikmeter per sekund, avbördas via fiskvägen oavsett nivå, säger Axel Emanuelsson, gruppledare inom vattenmiljö och fiskvägsexpert på Norconsult Sverige.

– För att lösa detta tog vi fram ett förslag på fiskvägslösning med ett omlöp som vid den högsta vattennivån avbördar hela flödet, kompletterat med en automatlucka som vid lägre vattennivåer toppar upp med mellanskillnaden, fortsätter han.

Arbetet har pågått sedan hösten 2022 och färdigställdes i maj. Norconsult har ansvarat för all detaljprojektering, design av fiskväg och nya luckor vid intilliggande utskovsdamm samt varit fiskevårdssakkunnig vid entreprenaden.

– Jag tycker att vi tack vare gott samarbete med beställare och entreprenör hittade en innovativ och bra lösning på fiskväg. Vi hoppas att detta ska leda till stärkta fiskbestånd i Vanåns vattensystem framöver. Efter sommaren ska det installeras en fiskkamera så att det går att följa fiskvandringen i realtid, det ska bli spännande att se! säger Axel Emanuelsson.

  • Cecilia Köljing

    Presskontakt

  • Kontakta oss