ISY Ettnoll

ISY Ettnoll är en digital lösning för hantering av ledningsnät inom olika typer av verksamheter, bland annat el, fjärrvärme och VA. Med hjälp av en digital tvilling kan ni effektivt förvalta, utveckla och underhålla näten med hänsyn till både ekonomiska och miljöfaktorer, för att minimeras risker och ge en så hållbar utbyggnad som möjligt.

En stor del av ledningsdragande verksamheters tillgångar är nedgrävda i marken. ISY Ettnoll ger en grundfunktionalitet som är gemensam för samtliga verksamheter i form av en översikt över nätets ledningar och komponenter, inklusive statistik och historik. Det finns stöd för:

 • Projektering - beräkna och simulera utbyggnad av näten.
 • Fältprojekt - hantera fältprojekt för alla typer av nät.
 • Underhåll - upprätta underhållsplaner och sköta löpande underhåll av näten, vare sig det gäller fjärrvärmebrunnar, kabelskåp, avloppspumpar eller lekparksbesiktning.
 • Avbrottshantering - hantera avbrott och driftstörningar i alla nät.

Lösningen är utvecklad för användning i fält och anpassad till arbete via tablet, mobil eller dator. Hanteringen av protokoll är dynamisk, vilket innebär att protokollen sorteras efter den geografiska plats användaren befinner sig på. Det går också att knyta bilder och filmer tagna i fält till protokollen.

Vi erbjuder funktionalitet för följande verksamheter inom ISY Ettnoll:
 • EL - en komplett lösning för att hantera infrastrukturen av elledningar och dess komponenter. Modulen innehåller funktioner för dokumentation, beredning, projektering, projekthantering, simulering, avbrottshantering, med mera. Systemet kopplas lätt ihop med kundsystem och avläsningsdata, och lagrar statistik samt myndighetsdata. ISY Ettnott EL kan också användas vid helikopterbesiktning.

 • Fjärrvärme - all information om fjärrvärmenätet samlas i kartbilden och systemet integreras med befintliga debiteringssystem, kommunernas kartsystem, andra ledningsbaser och fastighetsregister. Modulen innehåller hela kedjan för att effektivt leda och utveckla fjärrvärme. Allt från säljverktyg till projektering, beräkning, ritningar och fältarbete.

 • Fjärrkyla - med kartbilden som nav samlas all information om fjärrkylanätet. Informationen integreras också med befintliga debiteringssystem, kommunernas kartsystem, elverkets ledningsbas, fastighetsregister med mera.

 • Gas - en dokumentationsmodul för gasnät med exportfunktion till externa beräkningar.

 • Opto - en enkel men komplett modul för hantering av signal- och fiberkablar. Det inkluderar dokumentation av kablar, skarvar, noder och annan nätutrustning samt spårning av förbindelser och kretsar.

 • Park - en modul som till skillnad från övriga inte hanterar nät, utan ger en geografisk dokumentation av kommunens parkytor för att dokumentera, planera och underhålla parkområden och grönytor.

 • VA - en modul för dokumentation och analys av vatten- och avloppsnät. Grunden är en geografisk kartvy där all information lagras, inklusive ledningarnas exakta placering och information om brunnar, ventiler med mera. Dokumentationen är ett stöd vid underhåll av VA-nätet och gör det möjligt att analysera och optimera nätets prestanda och effektivitet.
 • Jan-håkan Westbom

  Gruppledare Digitala tjänster

 • Kontakta oss