Översiktlig strategisk planering

Översiktlig strategisk planering

En översiktsplan fungerar som en kommuns långsiktiga vision för hur stadens fysiska miljö ska användas och bebyggas. Det är helt enkelt en framtidsbild och ett verktyg som sätter enskilda beslut i en större kontext.

Vi hjälper kommuner med översiktsplanering och underlag till översiktsplaner. Det kan bland annat handla om processledning, att ta fram översiktsplanehandlingar, formulera strategiska ställningstaganden utifrån målbild eller problembild och ta fram kartmaterial. Vi leder även workshops och anordnar dialogtillfällen med medborgare och myndigheter, samt beskriver konsekvenser av förslaget.


Vi har specialistkompetens inom bland annat:
 • Fördjupade översiktsplaner (FÖP)
 • Tematiska översiktsplaner (TÖP)
 • Planeringsstrategi
 • Översiktliga utredningar
 • Bostadsmarknadsanalyser
 • Riktlinjer för bostadsförsäljning
 • Hållbarhetsbedömningar
 • Sara Wrethed

  Affärschef Stadsbyggnad, Landskap & MIljö

 • Kontakta oss