utvecklingsstrategi
Utvecklingsstrategi

Översiktsplan för Göteborgs stad

Norconsult har anlitats av Göteborgs Stad för att upprätta en ny översiktsplan. Arbetet utförs i nära samverkan med kommunens tjänstemän där stöttning med bland annat processledning, utredningar och illustrationer har ingått.

Göteborg ska utvecklas till att bli nära, sammanhållen och robust genom att komplettera den redan byggda staden. Särskilt fokus ligger på innerstaden, mellanstaden och stadens tyngdpunkter. Alla göteborgare skall få tillgång till stadens utbud och förutsättningar för mer jämlika livschanser.


Stöd till kommunen

Norconsult ingår i projektgruppen och har utgjort stöd avseende bland annat processledning, lagkrav, miljöhänsyn och miljökonsekvensbeskrivning. Vi har också tagit fram separata delutredningar såsom genomgång av fördjupningar och tillägg, riktlinjer för farligt gods och beskrivningar av Göteborgs 10 stadsdelar.

Vi har deltagit i diskussionen om avvägningar mellan olika allmänna intressen och hur kommunen kan hantera utmaningar, såsom ökad befolkning, klimatpåverkan och segregation. Vi har även illustrerat översiktsplanens strategikarta och flera andra illustrationer, formulerat och redigerat texter i planhandlingen samt layoutat rapporten.

  • Marcus Rydbo

    Divisionschef Arkitektur, Byggnader & Miljö

  • Kontakta oss