Hållbarhet & Miljö

Hållbarhet & Miljö

Framtidens samhällen och städer behöver utvecklas ansvarsfullt och med respekt för morgondagens generation. Därför löper hållbar utveckling som en grön tråd genom alla våra projekt. I nära samarbete med våra kunder arbetar vi för att våra gemensamma livsmiljöer ska bli så hållbara som möjligt ur ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv.

Vi erbjuder följande tjänster

Samhällets utmaningar kopplade till hållbarhet sträcker sig från de stora, globala klimatfrågorna ner till lokala, teknikspecifika åtgärder. På Norconsult ser vi helheten och har djup förståelse för den långsiktiga påverkan som dagens åtgärder skapar.

Våra konsulter arbetar brett och specialiserat i alla projektskeden och i en mängd olika uppdrag. Vi har kompetens och tjänster som säkerställer hållbarhetsarbetet i stort för det enskilda uppdraget ur ett socialt, miljömässigt och ekonomiskt perspektiv. Med hjälp av exempelvis vår process för hållbarhetsworkshop konkretiserar vi hållbarhetsarbetet för det enskilda uppdraget. I nära samarbete med våra kunder strävar vi efter att utveckla kreativa och resurseffektiva lösningar som bidrar med minimal klimatpåverkan i alla led.

Med vår storlek, tvärfackliga expertis och geografiska närvaro i hela Sverige har vi förmågan att sätta samman rätt specialister i varje uppdrag, oavsett vad projektet kräver eller var du som kund befinner dig i landet. På så sätt kan vi från ett tidigt skede identifiera utmaningar och forma lösningar som tar hänsyn till såväl dagens som morgondagens hållbarhetsfrågor.

  • Sara Wrethed

    Affärschef Stadsbyggnad, Landskap & MIljö

  • Theo Voulgaridis

    Hållbarhetsstrateg

  • Kontakta oss