Sävehuset
Foto: Anna Sundström

Sävehuset - Miljöbyggnad Guld

Sävehuset på Gotland stod inför ett mycket omfattande ombyggnadsbehov, så stora att åtgärderna betraktades som en nybyggnad – på befintlig stomme. Vi vann uppdraget att ta fram program- och system­handlingar samt bygghandlingar för en utförandeentreprenad.

Sävehuset tillhör Wisbygymnasiet och byggdes på 1970-talet. Klagomålen kring dålig luft och inomhusmiljö uppstod nästan omgående och byggnaden upplevdes som mörk, tung och instängd. Kraven på ljusinsläpp, ventilation och arbetsmiljö har skärpts mycket sedan dess, vilket föranledde beslutet att totalrenovera byggnaden 2013. Åtgärderna var så omfattande att det betraktades som en nybyggnad på befintlig stomme.

Ny byggnad på befintlig stomme

En av de mest avgörande förutsättningarna i det här byggnadsprojektet var just att den befintliga byggnadens bärande betongstomme även utgjorde stommen i den nya byggnaden. Befintlig byggnad har genomgått en omfattande rivning av yttertak, fasader, invändiga lättväggar samt huvuddelen av alla installationer.

Konceptet för den nya gestaltningen har varit att öppna upp byggnaden, för att få ett bra flöde samt tillräckligt med dagsljus. Tidigare fanns fyra likvärdiga entréer och trapphus men ingen tydlig huvudentré, och det saknades en samlande vertikal kopp­ling mellan våningsplanen.

Att våga satsa på ambitiösa ombyggnadsprojekt istället för att riva och bygga nytt är avgörande för ett framtida, hållbart samhällsbyggande och här är Sävehuset i Visby en förebild och inspirationskälla. Det är imponerande att projektet, förutom att uppnå Miljöbyggnad Guld, lyckats få detta höga betyg i så många indikatorer, vilket är ovanligt i en total ombyggnad som detta. - Juryns motivering i Sweden Green Building Awards

Årets Miljöbyggnad 2020

På Sweden Green Building Awards gala i november 2020 korades Sävehuset till Årets Miljöbyggnad. Ett fantastiskt fint kvitto till våra arkitekter som lyckats ge en utdömd byggnad nytt liv. Två år tidigare vann Sävehuset även Gotlands Arkitekturpris.

Juryns motivering för Gotlands Arkitekturpris 2019:
"Wisbygymnasiets och Kulturskolans många elever, personal och pedagoger har fått en byggnad att vara stolta över. Sammantaget är projektet ett lovvärt exempel på en väl genomförd ombyggnad och ett förnuftigt återbruk." 

  • Jessica Eriksson

    Affärschef Arkitektur

  • Kontakta oss