Nya Vikingaskolan, Haninge

Vi vann uppdraget att gestalta och rita den Nya Vikingaskolan åt Haninge kommun, då man beslutat att riva den gamla skolan.

I skapandet av Nya Vikingaskolan har vi arbetat från första skiss till ett färdigt och genomarbetat förfrågningsunderlag med alla sina kritiska detaljer. Själva idén för skolan har fötts ur hur elevernas flöden i skolan ska ske. Skolan består av en tegelbyggnad, uppbyggd som tre huskroppar där en lägre länkbyggnad sammanbinder skolbyggnaden med gymnastikhallen. Med skolans fasad framdragen mot gatan och gymnastikbyggnaden tillbakahållen, så bildas ett generöst entrétorg. Bakom skolan breder skolgården ut sig och möter tallskogen.

Miljöbyggnad silver

Vi har lagt stor vikt vid att organisera skolan på ett yteffektivt sätt och arbetat fram en volym som är kompakt och mycket energisnål. Tack vare detta kan skolan ha generösa dagsljusinsläpp i samtliga rum och klarar kraven för Miljöbyggnad silver. Gymnastikhallens tak vänder sig mot södersolen och är förberedd för att helt täckas av solpaneler.

De tre byggnadsvolymerna har samma fasadmaterial men olika karaktär. Skolbyggnaden har stora fönsterpartier i ett ordnat mönster med djupa nischer. Gymnastiksalen är utformad för en god rumsakustik där ena kortsidan är vinklad för att sprida ljudet upp i taket. Hoppgropar döljer sig under luckor i golvet för gymnastik och cheerleading.

  • Jessica Eriksson

    Affärschef Arkitektur

  • Kontakta oss