Sjöängen

Sjöängen – en samlingsplats för kreativitet

Norconsult vann uppdraget att vara med och gestalta Askersunds nya kunskaps- och kulturcentrum. Vi har varit med från det allra första programarbetet till slutprojekteringen.

Askersunds kommun har länge haft en vision om att skapa ett centrum för kunskap och kultur, en byggnad som ska fungera som en samlingsplats och katalysator för kreativitet, musik, utbildning och information i kommunen.

Norconsult har varit med från det allra första programarbetet via att ta fram bygglovhandlingar till slutprojekteringen, en process som pågått i sex år. Den senaste fasen har gjorts i partnering med Askersunds kommun och entreprenören. Detta har givit våra arkitekter chansen att vara starkt delaktiga i själva byggprocessen.

Våra akustiker har projekterat AV-tekniken för hela byggnaden. Projekteringen omfattar AV-teknik för skol- och kulturskoledelen i huset men också den omfattande tekniken i multisalen. Vi har även ansvarat för akustikprojekteringen i projektet.

"Sveriges vackraste kulturhus"

Sjöängen invigdes hösten 2016, och innehåller en högstadieskola för 400 elever, en multisal som rymmer 500 personer och som kan användas för teater, biograf, dans och konserter. Byggnaden innehåller också Askersunds kommuns huvudbibliotek, kulturskolans verksamheter samt tillhörande servicefunktioner.

Jag har aldrig sett ett så vackert kulturhus. Var stolta över denna fantastiska byggnad. - Björn Ranelid, under invigningen av Sjöängen
  • Jessica Eriksson

    Affärschef Arkitektur

  • Kontakta oss