Vindkraft

Vindkraft

Vindkraften är en etablerad energikälla i Sverige och viktig ingrediens i den fossilfria energimixen. På Norconsult är vi med och driver utvecklingen av svensk vindkraft i och med mycket djup expertis inom området. Framför allt vid tidiga skeden, tillstånd och projektledning samt projektering av infrastruktur för elförsörjning åt landbaserad vindkraft.

Den landbaserade vindkraften är i dag konkurrenskraftig och har med rätt förutsättningar den lägsta totalkostnaden per producerad kilowattimme av alla förnybara energislag . Samtidigt kommer den havsbaserade vindkraften spela en viktig roll i omställningen mot Sveriges klimatmål om en hundraprocentigt förnybar energiproduktion till 2040. Tillsammans med våra kunder utvecklar vi nya vindkraftsprojekt och våra experter är med i alla projektskeden; från idé, till färdig vindkraftsanläggning. Vi har en etablerad position inom både havsbaserad och landbaserad vindkraft.


Vi erbjuder ett följande tjänster och kompetenser:
 • Miljökonsekvensbeskrivningar och tillstånd
 • Vädermodeller, vindanalys och vindmätning
 • Nedisningsanalys och iskastning
 • Projektering av parklayout
 • Anslutning till överliggande nät och projektering av icke koncessionspliktigt nät (IKN)
 • Projektering undervattenskabel (sub sea cable)
 • Vägar, fundament
 • Due dilegance

 

Batteripark

Simulering av batterier och vindkraft i bästa möjliga mix

 • Solkraft
 • Energilagring
 • Vindkraft

Norconsult har fått i uppdrag av Rabbalshede Kraft att ta fram en rapport för att utvärdera olika dimensioner av batterisystem anslutna vid en befintlig vindkraftspark. Vi har även utvecklat en simuleringsmodell som bland annat tar in produktionsdata för vindkraftparken.

Raskiftet vindpark

 • Vindkraft

Raskiftet vindpark bestående av 31 stk. Vestas V126, 3.6 MW vindturbiner ved Osensjøen i Trysil og Åmot kommuner er utviklet og eies av Austri Raskiftet DA. Norconsult AS har bistått totalentreprenøren OX2 på elektrosiden med analyser, prosjektering, kontrahering og oppfølging av anlegget under byggetiden. Norconsult AB har bistått entreprenør med prosjektering av luftlinjen.

AI centralt för att bedöma sol-, vind- och klimatförhållanden

 • Digital transformation
 • AI (Artificiell intelligens)

Norconsults arkitekter på Nordic Office of Architecture vann en internationell arkitekttävling på Island då de använt artificiell intelligens (AI) för att bedöma sol-, vind- och klimatförhållanden i ett fastighetsprojekt.

 • Johan Jalvemo

  Affärschef, Kraftsystem

 • Kontakta oss