Vindkraft

Vindkraft

Vindkraften är en etablerad energikälla i Sverige och viktig ingrediens i den fossilfria energimixen. På Norconsult är vi med och driver utvecklingen av svensk vindkraft i och med mycket djup expertis inom området. Framför allt vid tidiga skeden, tillstånd och projektledning samt projektering av infrastruktur för elförsörjning åt landbaserad vindkraft.

Den landbaserade vindkraften är i dag konkurrenskraftig och har med rätt förutsättningar den lägsta totalkostnaden per producerad kilowattimme av alla förnybara energislag . Samtidigt kommer den havsbaserade vindkraften spela en viktig roll i omställningen mot Sveriges klimatmål om en hundraprocentigt förnybar energiproduktion till 2040. Tillsammans med våra kunder utvecklar vi nya vindkraftsprojekt och våra experter är med i alla projektskeden; från idé, till färdig vindkraftsanläggning. Vi har en etablerad position inom både havsbaserad och landbaserad vindkraft.


Vi erbjuder ett följande tjänster och kompetenser:
 • Miljökonsekvensbeskrivningar och tillstånd
 • Vädermodeller, vindanalys och vindmätning
 • Nedisningsanalys och iskastning
 • Projektering av parklayout
 • Anslutning till överliggande nät och projektering av icke koncessionspliktigt nät (IKN)
 • Projektering undervattenskabel (sub sea cable)
 • Vägar, fundament
 • Due dilegance

 

 • Johan Jalvemo

  Affärschef, Kraftsystem

 • Kontakta oss