Batteripark

Simulering av batterier och vindkraft i bästa möjliga mix

Norconsult har fått i uppdrag av Rabbalshede Kraft att ta fram en rapport för att utvärdera olika dimensioner av batterisystem anslutna vid en befintlig vindkraftspark. Vi har även utvecklat en simuleringsmodell som bland annat tar in produktionsdata för vindkraftparken.

För att analysera kombinerad drift av batterier med andra kraftslag, i så kallade ”hybridparker”, har vi utvecklat en simuleringsmodell som tar in produktionsdata för vindkraftparken, historiska spotmarknadspriser för elkraft och priser för tjänster på balansmarknaden. Allt detta sker med en detaljnivå vars upplösning är per timme för hela simuleringsperioden. Simuleringen av batterisystemet har skett under drift för att optimera inkomst genom att delta på balansmarknaden med ”upp” och ”ner” men även med ett inslag av arbitrage, dvs att energi flyttas från en timme till en annan.

De begränsningar som noterades berodde på anslutningskapaciteten till nätet, vindens produktion samt batteriets kapacitet i form av märkeffekt och energimängd MWh. Simuleringarna innehöll olika strategier för budgivning på balansmarknaden för FCR-D tjänsterna, bedömd vindproduktion var en av begränsningarna. Kostnaderna till följd av under i och urladdningar (som förkortar livslängden), modellerades också för att ge en så riktig uppfattning om möjligheterna för denna typ av handel.    

Resultatet av simuleringen gav en god indikation om lämplig storlek på batteri, samt lämplig strategi för budgivning på balansmarknaden.

  • Johan Jalvemo

    Affärschef, Kraftsystem

  • Kontakta oss