Tillståndsprocess för satsning på havsbaserad vindkraft

Norconsult Sverige har, på uppdrag av Deep Wind Offshore, bidragit till tillståndsarbetet för bolagets första havsbaserade vindkraftpark i Sverige. Tillståndsansökningarna för Olof Skötkonung skickades in strax innan jul 2023.  

Tillståndsansökan är ett viktigt delmål i Deep Wind Offshores process att bygga och ansluta vindkraftparken Olof Skötkonung, bestående av upp till 70 stycken vindkraftverk med målsättningen att leverera 7,5 terawattimmar el.

Olof Skötkonung ligger i Bottniska viken i Sveriges ekonomiska zon, vilket innebär att tillstånd för anläggning, drift och avveckling av den planerade vindkraftparken beslutas av regeringen. Eftersom vindkraftparken ligger nära Natura 2000-områden har även en ansökan för så kallade Natura 2000-tillstånd skickats in till Länsstyren i Gävleborgs respektive Uppsala län, som beslutar om tillstånd.

Norconsult har konsulterat gällande:

 • Samrådsunderlag
 • Miljökonsekvensbeskrivning
 • Medverkat i Deep Wind Offshores samråd
 • stöttat i samordning och granskning av utredningar och inventering

Ett flertal utredningar och inventeringar har genomförts inför framtagande av miljökonsekvensbeskrivning och inskickandet av tillståndsansökningarna. Det inkluderar bland annat:

 • Kulturvärdesutredning
 • Marinbiologiska utredningar
 • Fågelutredningar
 • Visualiseringar
 • Modelleringar och beräkningar avseende
  • Sedimentation- och grumling
  • Luftburet och undervattensbuller

Vissa av utredningarna kommer att fortgå under flera år och i vissa fall fortsätta efter att parken är byggd för att utvärdera att beslut och regelverk följs.

 

 • Johan Jalvemo

  Affärschef, Kraftsystem

 • Kontakta oss