Process

Process

Vår processavdelning arbetar med processtekniska frågor i olika projektskeden. Bland annat med fabriksbalanser, design av anläggningar, processanalys, trimning och miljötillstånd.

Vi kan erbjuda såväl generalistkunskaper som expertkompetens inom de flesta delar av pappers- och massabruk. Vi erbjuder dessutom ett komplett tjänsteutbud inom:

  • Processoptimering och troubleshooting
  • Simulering av processer, energi och balanser
  • Digitala tvillingar för utvärdering
  • Projektering av processystem
  • Processutveckling
  • Energi och hållbarhets optimering
  • Teknisk rådgivning vid upphandling och utvärdering av processrelaterad utrustning
  • Idrifttagning och montageledning
  • Ugns och gasteknik (vi är medlem i Energigas och Vätgas Sverige)
  • Miljöstudier och miljömätning

Kontakt

Mikael Hägglund

Affärschef, Industri

Kontakta oss