Akustik

Akustik

Vi har marknadsledande kompetens inom hela akustikområdet och kan erbjuda rådgivning för både små och stora projekt, oavsett om det gäller byggnadsakustik, rums- och salsakustik, AV-teknik, vibrationer eller industri- och samhällsbuller.

Vi projekterar akustiken för olika typer av byggnader och anläggningar, såsom bostäder, vårdlokaler, skolor, kontor, industriella lokaler, idrottsanläggningar, kyrkor, konsertsalar, arenor och musikstudior.

Under vårt varumärke Akustikon har vi även ett specialistteam som arbetar med salsakustik, scenteknik och AV-teknik för scenkonst och andra sammanhang som kräver hög ljudkvalitet. Vi förstår vikten av akustik för musikutövandet och integrerar den teknisk utrustningen med arkitekturen på ett funktionellt och smakfullt sätt.

Vi erbjuder också kompletta och specialiserade akustiktjänster inom följande områden:
  • Byggnadsakustik – vi har lång erfarenhet av byggnadsakustisk projektering vid ny- och ombyggnad med varierad komplexitetsnivå. Vi strävar alltid efter att hitta kostnadseffektiva och byggnadstekniskt goda lösningar. Vi har även stor vana att arbeta med miljöklassningar, såsom BREEAM, LEED och Miljöbyggnad.

  • AV-teknik – vi projekterar ljud-, bild- och styrsystem för scenkonst, kyrkor, sporthallar, arenor, event- och konferenslokaler, lärandemiljöer, kontor, biografer och inspelningsstudios. Vi erbjuder rådgivning i projektets alla faser, från förstudie till produktion, och utför mätning, injustering och entreprenadbesiktning.

  • Rums- och salsakustik – vi har bred kompetens inom rumsakustik och har arbetat i flera välrenommerade akustikprojekt för olika konserthus. Vårt gedigna kunnande i kombination med våra beräkningsprogram kommer väl till pass för alla typer av publika lokaler.

  • Samhällsakustik – vi har bred kompetens inom samhällsakustik, inklusive bullerutredningar vid planering av bostäder och industrier. Vi erbjuder tjänster som omfattar allt från bullerkartläggning och trafikbuller till stadsplanering av ljudvänliga miljöer. Vi ger rådgivning, föreläsningar och experthjälp vid rättsliga förhandlingar.

  • Vibrationer – vi erbjuder mätning och analys av olika typer av vibrationskällor. Vi har kompetens inom beräkning av vibrations- och stomljudsutbredning i byggnader samt dimensionering av effektiva åtgärder. Vi utför även FE-analyser av mark och byggnader inför nyetablering i vibrationskänsliga markområden.

  • Scenteknik – vi är experter på scenteknik för scenkonst och kringutrymmen. Vi erbjuder service från planering till underhåll, med skräddarsydda lösningar efter kundens behov. Vi samarbetar med andra discipliner för att allt ska fungera perfekt och ger rådgivning i alla faser för bästa resultat.
  • Magnus Kieri

    Affärschef, Bygg & Fastighet

  • Kontakta oss