Visualisering av Platinan i Göteborg

Kvarteret Platinan

Grönska, glas och rymd präglar Platinan, ett av de första kvarteren i Göteborgs nya stadsdel på Södra Älvstranden. Vi vann uppdraget att genomföra utredningar på den inre akustiken samt det externa bullret.

Nya Gullbergsvass blir en av stadsdelarna inom Älvstaden, ett stort område i centrala Göteborg på bägge sidor Göta älv. Ett av kvarteren utgörs av en sammanhängande byggnad, Platinan. Byggnaden innefattar kontor, hotell, eventarena, food courts och kulturverksamheter fördelade på 60 000 kvadratmeter. Vi vann uppdraget att projektera all byggnads­akustik, samt utförande av luftkvalitetsstudie och vindstudie.

Höga krav på bullerskydd

Platinan ligger precis intill den nya Hisingsbron och kommer att ha en uppgång från den kommande underjordiska station som byggs vid Centralstationen i samband med Västlänken. Läget ställer höga krav på bullerskydd.

Platinan är ett väldigt speciellt hus eftersom det till största del består av glas. Rutorna måste ha höga ljudisoleringsvärden och på vissa platser ska de begränsa solinsläppet samtidigt som de är så kallade energiglas. Detta kräver väldigt bra glas med specifika egenskaper. Delar av fasaden får dubbel­skalsfasad med integrerad grönska.

 

Platinan ska nå platinum i LEED

Platinan ska även nå högsta nivå inom LEED (Leadership in Energy and Environmental Design). Bland annat genom att det byggs in klimat­anpasningsåtgärder, att det väljs energieffektiva tekniklösningar och smarta material samt att kvarteret integreras med grönska i flera dimensioner. Byggnaden kommer att ha stort fokus på grönt både utanför och inne i huset, exempelvis genom träd på terrasserna och att det byggs en utomhusdel med växtlighet mitt inne i byggnaden.

  • Magnus Kieri

    Affärschef Bygg & Fastighet

  • Kontakta oss