Kvarteret Platinan

Grönska, glas och rymd präglar Platinan, ett av de första kvarteren i Göteborgs nya stadsdel på Södra Älvstranden. Vi har fått uppdraget att genomföra utredningar på den inre akustiken samt det externa bullret.

Nya Gullbergsvass blir en av stadsdelarna inom Älvstaden, ett stort område i centrala Göteborg på bägge sidor Göta älv. Ett av kvarteren ska utgöras av en sammanhängande byggnad, Platinan. Byggnaden kommer innefatta kontor, hotell, eventarena, food courts och kulturverksamheter fördelade på 60 000 kvadratmeter. Vi har fått uppdraget att projektera all byggnads­akustik, samt utföra luftkvalitetsstudie och vindstudie.

Platinan ska ligga precis intill den nya Hisingsbron och kommer att ha en uppgång från den kommande underjordiska station som byggs vid Centralstationen i samband med Västlänken. Läget ställer höga krav på bullerskydd.

Platinan är ett väldigt speciellt hus eftersom det till största del består av glas. Rutorna måste ha höga ljudisoleringsvärden och på vissa platser ska de begränsa solinsläppet samtidigt som de är så kallade energiglas. Detta kräver väldigt bra glas med specifika egenskaper. Delar av fasaden får dubbel­skalsfasad med integrerad grönska.

Platinan ska nå platinum i LEED

Platinan ska även nå högsta nivå inom LEED (Leadership in Energy and Environmental Design). Bland annat genom att det byggs in klimat­anpasningsåtgärder, att det väljs energieffektiva tekniklösningar och smarta material samt att kvarteret integreras med grönska i flera dimensioner. Byggnaden kommer att ha stort fokus på grönt både utanför och inne i huset, exempelvis genom träd på terrasserna och att det byggs en utomhusdel med växtlighet mitt inne i byggnaden. Plantinan planeras stå klart till stadens 400-årsjubileum 2021.

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Kontakt

Magnus Kieri

Affärschef Bygg & Fastighet

Kontakta oss