Bild: Serneke

Geoteknisk undersökning för Karlatornet

Ett samrådsförfarande gällande detaljplan för bostäder och verksamheter vid Karlavagnsgatan i Göteborg pågår. Norconsult har vunnit uppdraget att göra en geoteknisk undersökning för såväl detaljplan som systemhandling för samtliga byggnationer inom detaljplanen.

Det nya bostads- och företagsområdet i Göteborg ligger mellan Lindholmen Science Park och Ramberget i anslutning till Lindholmsallén och kommer att kallas Karlavagnsplatsen. Detaljplanen ska möjliggöra byggandet av bland annat 1 600-2 000 bostäder men också centrumfunktioner, inklusive en cirka 240 meter hög skyskrapa, Karlatornet, vilken ska bli Nordens högsta hus. Byggnaden ska stå klar 2019 och etapp 1 mellan Lindholmsallén och Karlavagnsgatan ska vara klart till Göteborgs 400-års jubileum 2021.

Geoteknisk undersökning

Norconsult har vunnit uppdraget att göra en geoteknisk undersökning åt för Serneke Projektstyrning AB. Uppdraget innebär geoteknisk undersökning för såväl detaljplan som systemhandling för samtliga byggnationer inom detalj­planen. Vi även fått i uppdrag att genomföra en miljöteknisk markunder­sökning för fastigheterna mellan Karlavagnsgatan och Hamnbanan. Inom området finns mäktiga lerlager varför utredningarna kommer att fokusera på hur detta gigantiska projekt ska kunna genomföras med avseende på schakt, grundläggning och omgivningspåverkan med mera.

  • Bernhard Gervide Eckel

    Affärschef, Jord, Berg & Grundvatten

  • Kontakta oss