Sobacken ARV
Foto: Borås Energi och Miljö

Sobacken ARV

Med vår specialistkompetens inom process, biogas och miljö har vi vunnit uppdraget att arbeta i projektet kring ett nytt avlopps­reningsverk. Ett unikt projekt där vi är med i hela processen.

På Sobacken, drygt en mil söder om Borås, driver Borås Energi och Miljö en miljö­anläggning. Den omfattar i nuläget avfallshantering och biogas­produktion men ska utökas. Här ska byggas kraftvärmeverk, avlopps­reningsverk samt slamrötningsanläggning.

 

Projektleder under hela entreprenadtiden

Vi har fått uppdraget att ta fram förfrågningsunderlag för avloppsrenings­verket och slamrötningsanläggningen. Uppdraget består även i att vi är behjälpliga under anbudstid och utvärdering. Dessutom projektleder vi under hela entreprenadtiden.

Anläggningen ska uppföras som en anläggning där slamrötning sker av flera fraktioner såsom, förutom slam från Sobackens nya ARV, avvattnat samt förtjockat avloppslam från andra reningsverk, fett från fettavskiljare, samt septic/brunn-slam. Anläggningen dimensioneras för att behandla och röta en slammängd motsvarande 8337 ton TS per år.

Resultatet

Projektet har varit unikt så tillsvida att många stora och tekniskt sett olika anläggningar har byggts samtidigt och på samma plats. Närheten har inneburit samordningsvinster vad gäller t.ex. mediaförsörjning och personal. Anläggningarna togs i drift år 2018.

Vi har flera ramavtal för konsulttjänster i projektet och där har det varit viktigt att få in god projektledarkunskap. Det har vi fått med Norconsult. - Anders Fransson, affärsutvecklare och projektledare, Borås Energi och Miljö
  • Sandra Kuru

    Affärschef, Vatten & Klimat

  • Kontakta oss