Mörbylånga vattenverk

Mörbylånga vattenverk

När Mörbylånga kommun behövde en långsiktig lösning för att förse sina invånare med dricksvatten vi vann uppdraget att hitta alternativa sötvattenkällor. Resultatet blev en världsunik vattenreningsmetod.

Varmare somrar ihop med brist på regn och snö har lett till en rekordlåg grundvattennivå i Sverige. På Öland och Gotland beräknas grundvattenbildningen minska med 20 procent fram till sekelskiftet.

För att kunna lösa problemet med vattenförsörjning i Mörbylånga kommun fick Norconsult i uppdrag att upptäcka sötvattenkällor och titta på andra metoder för att hitta vatten. Då teamet inte hittade några nya källor började man istället undersöka om det gick att ta in bräckt vatten från Kalmarsund och avsalta det med hjälp av omvänd osmos (reverse osmosis, RO).

Tyvärr visade det sig att vattnet i sundet blev för varmt om somrarna. För att få en bra kvalitet på vattnet skulle man vara tvungen, att med en kostsam process, kyla ner det. Teamet fick därför återgå till att leta efter vatten på annat håll.

Vatten från livsmedelsindustri

I berggrunden hittade de stora mängder bräckt vatten som dessutom höll en bra temperatur året om. Samtidigt kom en fråga om det gick att rena processvattnet från en livsmedelsindustri. Genom att blanda det bräckta vattnet med det från livsmedelsindustrin skulle salthalten minska, och på så sätt göra av med mindre energi i reningsprocessen.

Efter att man provat processen stod det i slutet av 2017 klart att den lösning som arbetats fram i ett tätt samarbete mellan Norconsult, beställare och flera leverantörer skulle utgöra en del av Mörbylångas framtida dricksvattenförsörjning.

  • Johan Saltin

    Affärschef, Energi & Process

  • Kontakta oss