Lärandemiljöer

Lärandemiljöer

En bra skola och förskola ska bestå av både kreativa och lärande inne- och utemiljöer för eleverna och en god arbetsmiljö för personalen. Vi arbetar med skolor och förskolor i alla projektfaser och har djup förståelse för den komplexitet som ett skolbygge innebär.

Vi erbjuder ett komplett tjänsteutbud inom bland annat:
  • Skolgårdar - med vår långa erfarenhet och tvärfackliga kompetens kan vi skapa helhetslösningar för olika utemiljöer, exempelvis förskolegårdar, lekplatser och campus som är anpassade för såväl elevernas som personalens bästa. Vi kan bidra i allt från tidiga utredningar till gestaltning och detaljprojektering av ny- och ombyggnadsprojekt, både i privata och offentliga miljöer.

  • Akustik - vi har lång erfarenhet av byggnadsakustisk projektering vid ny- och ombyggnad av objekt med varierad komplexitetsnivå. Vi strävar alltid efter att hitta kostnadseffektiva och byggnadstekniskt goda lösningar. Vi har även stor vana att arbeta med miljöklassningar, såsom BREEAM, LEED och Miljöbyggnad. Läs mer om akustik här.

  • Tillgänglighet - vi har flertalet av landets certifierade sakkunniga inom tillgänglighet och kan erbjuda inventering och rådgivning samt kontroll av att kraven på tillgänglighetsanpassning uppfylls och tolkas på rätt sätt. Läs mer om tillgänglighet här.

  • Inredningsarkitektur - våra inredningsarkitekter har lång erfarenhet av att skapa hållbara, funktionella och trivsamma miljöer för människor att vistas och verka i. Vi erbjuder inredningsarkitektur som en del av helheten vid en nybyggnation eller en ombyggnation. Läs mer om inredningsarkitektur här.

  • Visualiseringar - vi visualiserar den tänkta visionen och målet i 3D genom illustrationer/bilder eller som film.
  • Jessica Eriksson

    Affärschef, Arkitektur

  • Kontakta oss