Korsklevegatans förskola, Göteborg

Våra arkitekter har varit med från programskiss till färdig byggnad, vid Korsklevegatans förskola i Lundby i Göteborg.

Korsklevegatans förskola består av 5 avdelningar med sammanlagt 100 barn samt tillagningskök med utemiljöer som inbjuder till vardagsäventyr. Byggnaden har placerats i souterräng med 2 våningar mot öster, och 1 våning mot berget i väster. Mot öster finns en avgränsad gård för de minsta barnen.

Huset är klätt med stående träpanel i en milt grågrön kulör. Burspråken som sitter som små holkar/kojor på fasaden är klädda med slät plåt i en kopparbrun nyans. Det är gröna tak, alltså tak belagda med sedum vilken varierar i färg med årstiderna. En terrass ovanför entrén fungerar som uteateljé och annonserar verksamhetens kreativa delar ut mot gatan.

  • Jessica Eriksson

    Affärschef Arkitektur

  • Kontakta oss