Karta, GeoRaptor

GeoRaptor

Med hjälp av metoder med ursprung i militären har Norconsult utvecklat ett innovativt verktyg som förenklar planeringen av komplicerade sträckor och platsspecifika analyser - GeoRaptor (Route Analysis Planning Tool and Representation).

Tidigare har mycket tid och resurser använts för att planera nya sträckor för kraftledningar då kartor och terräng inte alltid stämmer överens. GeoRaptor är en metod för att analysera stora mängder geodata för att hitta den mest framkomliga vägen mellan två punkter på en karta. Metoden använder en viktningsmetodik som tidigare har använts i militära sammanhang för att hantera komplexa uppgifter och utmaningar. Genom att analysera omfattande geografiska data kan vi nu hitta den optimala rutten på kartan. Med GeoRaptor hittar vi den bästa lösningen för både nya kraftledningar, nya vägar och vatten- och avloppsanläggningar.

  • Felipe Verdú

    Avdelningschef Digital transformation

  • Kontakta oss