Vatten & Klimat

Vatten & Klimat

Vatten är en livsviktig resurs som utgör grunden för allt liv på jorden. På Norconsult arbetar vi varje dag med att utveckla långsiktigt hållbara lösningar för vatten- och avloppshantering som både optimerar vattenförsörjningen och bidrar till att våra städer och samhällen blir mer motståndskraftiga mot klimatförändringarna.

Vi erbjuder följande tjänster

I takt med att klimatförändringarnas effekter blir mer påtagliga har vattenrelaterade utmaningar som översvämningar, kraftiga skyfall och långvarig torka blivit allt vanligare och allvarligare. För att lyckas hantera klimatförändringarnas oförutsägbara och ofta förödande konsekvenser och säkra tillgången till rent dricksvatten är en robust och anpassningsbar vatteninfrastruktur avgörande för framtidens samhällen.


Innovativa och framtidssäkrade lösningar

Vi arbetar specialiserat och brett med att utveckla innovativa och framtidssäkrade VA-lösningar som bidrar till en hållbar samhällsutveckling. Med vår breda erfarenhet och expertis inom alla VA-tekniska områden kan vi erbjuda heltäckande kompetens genom hela projektcykeln; från tidiga planeringsstadier, utredningar och förstudier, projektering och projektledning till byggledning, idrifttagning, besiktning driftoptimering och utbildning.

Våra VA-konsulter finns på flera orter i landet och arbetar tätt tillsammans med våra övriga kompetensområden för att säkerställa en miljövänlig, långsiktig och energieffektiv vattenhantering. Vi lägger stor vikt vid att utveckla ansvarsfulla lösningar som inte bara uppfyller de tekniska kraven, utan också ser till att våra städer och samhällen blir mer motståndskraftiga och hållbara ur ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt perspektiv.

  • Sandra Kuru

    Affärschef, Vatten & Klimat

  • Kontakta oss